Förändring är det nya normala

Verksamhetsåret 2020 var sannerligen ett speciellt år. Hela världen kliade sig i huvudet hur bäst hantera den pandemi som under våren demokratiskt lamslog hela mänskligheten. En humanitär kris av sällan skådade mått, en kris som snabbt övergick också till en ekonomisk kris där branscher slogs ut, aktörer lämnades i spillror och – nya möjligheter öppnades upp.

För oss på Acobia stod det tidigt klart att vi bör leva som vi lär – att se möjligheterna och fortsätta att vara adaptiva, uthålliga och öppna för nya vindar. Det är ju bevars inte första gången under vår 25-åriga historia vi befinner oss i nya situationer, nya konstellationer eller har nya utmaningar. Man skulle till och med kunna påstå att det är då vi som vinnarskallar är som bäst; snabbt anpassningsbara och målmedvetet hårt strävande i både med- och motvind.

Förutom vår historia av sammanslagningar, hade redan nästa nivå av omställning inletts med den transformationsresa vilken såg sitt första dagsljus redan 2017 och som allt sedan dess pågått. En resa där vi tar ett allt större ansvar för våra kunders värdeskapande inom våra tre affärsområden – Smart Fastighet, Smart Infrastruktur och Smart Industri. Där vi utökar rollen som systemintegratör till att omfamna rollen som Integrator of Intelligence.

Vad menar vi då med intelligent – eller - smart?

Jo, att vara smarta innebär för oss att både kunna vägleda och guida våra kunder på resan mot att bli smarta (en process) och att införa smarta lösningar (ett innehåll). Vad är då en smart lösning? En smart lösning är enkelt uttryckt att ha förmågan att kunna koppla ihop saker på nya och andra sätt; att koppla ihop system, människor och maskiner så att man med hjälp av olika datakällor får till en för varje tillfälle optimal helhetslösning.   

Vi hade alltsedan 2017 tänkt massor. Och pratat massor.  2020 blev året då vi gick från ord till handling; vi rådgav en stor fastighetsaktör hur bättre koppla ihop de olika system de har tillgång till för att skapa nya värden för sina hyresgäster, vi hjälpte ett hotell att spara energi genom att koppla ihop bokningssystem och värmereglering, vi hjälpte till att skapa en mer optimal drift och skapade flera möjligheter att reducera underhållskostnaden för Öresundsbron. Inget av detta hade varit möjligt om vi inte själva förstått värdet av data. Data för att skapa insikt om hur bättre kapitalisera på de – för oss – naturliga datakällor vi har tillgång till i våra levererade PLC-, Scada system och datalagringslösningar. Data som i tillägg kräver nyfikna och framåttänkande kunder – de vill vi ha massor av – och en hel rad fantastiska, smarta och tekniskt skickliga medarbetare.   

Se årets höjdpunkter

Jag vill att vi ska bo, jobba och må grymt bra i hållbara och mänskliga miljöer.

Anna HonnérAffärsområdeansvarig Smart Fastighet
Play Video

Acobia säkrar positionen mot en smartare framtid

Acobia tar nästa steg i utvecklingen av sin roll som Integrator of Intelligence och rekryterar Katarina Cornelius som ansvarig för koncernen

Var hittar du Acobia?

Idag vilar Acobias verksamhet på tre affärsområden:
Smart Industri, Smart Infrastruktur & Smart Fastighet.
Play Video

Smart Industri

Play Video

Smart Infrastruktur

Play Video

Smart Fastighet

Årets höjdpunkter

Branschens utveckling

2020 har inneburit att vi tillfört nya kompetenser inom bolaget i samband med vårt starkare fokus på ett allt mer vedertaget begrepp, Smart Industri.

Ett begrepp som präglar branschens dialog allt mer. Branschen söker svar på vad tekniken kan göra idag för att främja framtidens visioner. Detta har inneburit ett bredare spektrum av affärsmöjligheter med mer framtidsorienterade erbjudanden.

Vi ser ett ökat behov rådgivande insatser med spetskompetens, samtidigt som man vill ha helhetsåtagande från en leverantör med bred teknisk domänkunskap.

Acobias inriktning är fortsatt Life science, livsmedel och produktion där efterfrågan på våra lösningar är fortsatt stor. Vi ser även ett ökat fokus på nya digitala integrationslösningar i de dialoger som är pågående med både befintliga och nya kunder.

Inom Smart Infrastruktur stärker Acobia sin position genom att vara delaktig i några av Sveriges största anläggnings- och infrastrukturprojekt, exempelvis Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm.

Regeringens plan för satsningar inom infrastruktur som sträcker sig över en period från 2018 till 2029 ger fortsatt ringar på vattnet i de projekt som Acobia verkar i. Något som vi ser som positivt då vi får bidra med smarta lösningar i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Det är med stor framtidstro som vi redan nu kan se att Acobias medarbetare tar fram lösningar för att fortsätta öka hållbarheten och trafiksäkerheten i svensk infrastruktur.

Fokus ligger fortsatt på att utveckla fastighetsstyrningen tillsammans med fastighetsägare och förvaltare. Vi ser en tydlig trend där våra kunder alltmer pratar om en omställning till mer smarta lösningar där teknik och användargränssnitt ligger i fokus. Den ökade efterfrågan på information kopplad till ägandet skapar nya förutsättningar till affärer. Under startades 2019 såväl AI/IoT- projekt och etablerade nya affärsmodeller tillsammans med våra fastighetskunder. En märkbar utveckling är också att fastighetsägarna vänder sig till sina partners för att etablera nya kompetensområden. Den tekniska utvecklingen är drivande och behovet av nya erbjudanden växer fram.

Vi upplever att fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller att ta till sig nya innovationer och implementera ny teknik. Denna utveckling kommer vi inom Acobia att fortsätta, utveckla och vara en aktiv del av.

2020 i siffror

Advisory Board

Mikael Nilsson

Styrelseordförande

Johan Sköld Acobia

Johan Sköld

Serieentreprenör

Anna Storm Acobia

Anna Storm

Managing Director
Volvo Car Retail Solutions

Katarina Cornelius Acobia

Katarina Cornelius

Koncernledare och VD

Joacim Lorentsson

CEO Cluster Nordic & Russia
KUKA Nordic AB

Avslutning

Om vi tar oss lyxen att för stunden blicka framåt så stod vi under de sista dallrande dagarna av 2020  i startgroparna för att inleda 2021 med en tydligare definierad position, en uttalad och kommunicerad strategi, en utmanande budget, en genomarbetad affärsplan och en organisation som ska vässa oss ytterligare så kan man lätt se att vi gör en tydlig investering i framtiden. En investering som initialt kommer att kosta kraft men som på sikt definitivt kommer att löna sig. För på Acobia ÄR förändring redan det nya normala!