Självledarskap – den avgörande framgången

2019 blev året då vi valde att lägga in vår verksamhet under begreppet Integrator of Intelligence. Det som skiljer Integrator of Intelligence från det vi har gjort historiskt är att vi idag inte enbart ser integration som en del av maskin och programvara. Vi har idag valt att ta människor, organisationer och processer med oss in i integrationsarbetet. Integrator of Intelligence är också det som har varit drivande i vårt arbete med att uppgradera vårt varumärke. Under tiden som arbetet pågick uppdaterades även namnet, från AcobiaFLUX till Acobia. Men det är inte namnet som är det nya, utan innehållet i det vi vill kommunicera som är nytt. Namnbytet och varumärket lanserades under en dag som vi valde att kalla Acobiadagen, en dag då vi samlade långt över 100 deltagare som fick ta del av diskussioner där vi bland annat pratade om AI i praktiken, med fokus på vad som görs idag. Acobiadagens diskussioner genomfördes i samarbete med Microsoft, Ericsson och Ekkono. Organisationer som även är våra partners i många av de projekt vi driver.

Innehållet i vår affär och våra projekt har även ändrat vårt sätt att arbeta som organisation. Vi fokuserar allt mer på att utveckla teamarbete och vi ser en stor utvecklingspotential hos våra medarbetare. Sättet vi nu organiserar oss på skapar stora möjligheter för varje enskild medarbetare att bidra och utvecklas som individ. Vi driver framförallt arbetet med att utveckla självledarskapet bland våra medarbetare och i våra team. Fundamentet i detta arbete är att tydligt formulera gemensamma värdegrunder och tydliga målsättningar. Drivkraften i utvecklingen har varit ett resultat av en ökad utvecklingstakt där innovationer, ny teknik och behovet av att verka som en adaptiv organisation.

Katalysatorn i förändringsarbetet är Transformerteamet som nu är inne på sitt tredje år. Visionen med det förändringsarbete vi driver är att främja självledarskap hos alla medarbetare och en innovationskraft i våra affärer samt affärsmodeller.

Se årets höjdpunkter
Play Video

VD har ordet

Mats Agblad om året som gått

Affärerna som vi har i vår orderstock idag är större och har ett ökat värde

-Mats Agblad

Play Video

Acobia på 3 minuter

Vad gör vi egentligen?

Var hittar du Acobia?

Idag vilar Acobias verksamhet på tre affärsområden:
Industri, Infrastruktur & Fastighet.
Play Video

Industri

Play Video

Infrastruktur

Play Video

Fastighet

Årets höjdpunkter

Branschens utveckling

Chart by Visualizer

2019 har inneburit att vi tillfört nya kompetenser inom bolaget i samband med vårt starkare fokus på ett allt mer vedertaget begrepp, Smart Industri. Ett begrepp som präglar branschens dialog allt mer. Branschen söker svar på vad tekniken kan göra idag för att främja framtidens visioner. Detta har inneburit ett bredare spektrum av affärsmöjligheter med mer framtidsorienterade erbjudanden. Vi förväntar oss effekter redan 2021, där ambitionen är att utveckla våra lösningar anpassade för industri 4.0.

Acobias inriktning är fortsatt Life science, livsmedel och produktion där efterfrågan på våra lösningar är fortsatt stor. Vi ser även ett ökat fokus på nya digitala integrationslösningar i de dialoger som är pågående med både befintliga och nya kunder.

Inom infrastruktur stärker Acobia sin position genom att vara delaktig i några av Sveriges största anläggnings- och infrastrukturprojekt, exempelvis Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm.

Regeringens plan för satsningar inom infrastruktur som sträcker sig över en period från 2018 till 2029 ger fortsatt ringar på vattnet i de projekt som Acobia verkar i. Något som vi ser som positivt då vi får bidra med smarta lösningar i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Det är med stor framtidstro som vi redan nu kan se att Acobias medarbetare tar fram lösningar för att fortsätta öka hållbarheten och trafiksäkerheten i svensk infrastruktur.

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Vårt fokus ligger fortsatt på att utveckla fastighetsstyrningen tillsammans med fastighetsägare och förvaltare. Vi ser en tydlig trend där våra kunder alltmer pratar om en omställning till mer smarta lösningar där teknik och användargränssnitt ligger i fokus. Den ökade efterfrågan på information kopplad till ägandet skapar nya förutsättningar till affärer. Vi startade under 2019 såväl AI/IoT- projekt och etablerade nya affärsmodeller tillsammans med våra fastighetskunder. Vi ser också en tydlig trend där fastighetsägarna vänder sig till sina partners för att etablera och utveckla nya kompetensområden. Den tekniska utvecklingen är drivande och behovet av nya erbjudanden växer fram.

Vi upplever att fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller att ta till sig nya innovationer och implementera ny teknik. Denna utveckling kommer vi inom Acobia att fortsätta, utveckla och vara en aktiv del av.

2019 i siffror

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Styrelsen

Mikael Nilsson

Huvudägare och styrelseledamot

Steve Ribbestam

Delägare och styrelseordförande

Anders Paulsson

Styrelseledamot

Tore Hallersbo

Styrelseledamot

Joacim Lorentsson

Styrelseledamot

Den smarta framtiden är nu

Den digitala revolutionens framfart skapar både möjligheter och utmaningar för oss alla. Men på Acobia fokuserar vi på möjligheterna och på att skapa lösningar till utmaningarna som många organisationer möter. Oftast ligger utmaningen i att gårdagens teknik behöver en bro som integrerar morgondagens teknik. En bro som vi ser stor glädje i att bygga för våra kunder samt oss själva då vi alla befinner oss i en ständig förflyttning i den digitala revolutionen. Med insikt om att ny teknik på många sätt förenklar arbete och vardag för många vet vi även att äldre tekniker kan vara komplicerade att ersätta. Därav behövs allt fler integrationer mellan äldre teknik med ny teknik för att möjliggöra den riktningen som organisationer vill röra sig idag.

Den trend som vi ser organisationer påverkas av är att de vill få människor och maskiner arbeta mer effektivt ihop, istället för enskilt. Hur kan människor skapa ett större värde av att nyttja smart teknik så som Artificiell Intelligens och Machine Learning? Det är den fråga som vi inspireras av och appliceras inom de tre branscher som Acobia verkar inom; Industri, Fastighet och Infrastruktur. Genom att låta människor inom varje bransch samarbeta med datorer och maskiner ser vi att den smarta framtiden börjar redan nu.