fbpx Skip to main content
Nyheter

En driftsäker produktionsanläggning – hur då?

By 1 oktober, 2021oktober 4th, 2021No Comments

Oplanerade stopp i en produktionsanläggning blir både dyra och besvärliga med produktionsbortfall, ökade kostnader och minskade intäkter som följd. I dagens komplexa produktionssystem räcker det ofta med att en delprocess fallerar för att processen i stort ska stanna av. Hur kan man undvika det?

Förståelse och kontinuerlig insyn

För att förstå och få en bättre överblick över produktionsprocessen i sin helhet krävs kontinuerlig övervakning och informationsinsamling. Idag är det fortfarande vanligt att produktionsprocesserna är isolerade “öar”, där de enskilda maskinerna har sina egna styrsystem.

När ett centralt överordnat system kan kommunicera med processens alla olika beståndsdelar, kan dessa även styras och övervakas på ett lättöverskådligt sätt. Därmed blir det lättare för operatörerna att förstå hur de olika delarna relaterar till varandra, vilket gör det enklare att se förbättringsmöjligheter och agera på dem.

Operatörerna får då kontinuerlig insyn i hela processen, vilket möjliggör att produktionsstopp förebyggs, driftsäkerheten ökar och att man på sikt kan införa ett mer datadrivet och prediktivt underhåll.

Mätdata möjliggör effektivitet och minskar risken för produktionsstopp

Ett centralt överordnat system bidrar inte bara till produktionens driftsäkerhet, utan även till ökad effektivitet. Genom att ständigt mäta olika processer och händelser erhålls aktuell, faktabaserad data om hur produktionen fungerar i praktiken. Systemet ger också tillgång till historisk data som gör att processerna kan följas upp, jämföras och åtgärdas kontinuerligt.

Tack vare dessa mätningar kan det överordnade systemet även förutse risker för ett produktionsstopp och varna i god tid innan det sker. Operatörerna kan agera och produktionsstopp kan undvikas. Det här skapar också bättre förutsättningar för ett mer effektivt och på sikt, prediktivt, underhåll.

Mätdatan visar också tidigt var underhåll behövs, så att rätt prioriteringar avseende tid och resurser kan göras.

Styrkan med rätt visualisering

Att samla in mätdata är ett grundläggande steg på vägen, men för att få en än mer säker och effektiv produktionsanläggning är det också viktigt att kunna visualisera det man mäter. Processvisualisering i grafiska processbilder ger operatören kunskap och skapar en tydlig överblick över produktionsprocessen. Genom visualisering så underlättas alltifrån larmanalyser, parameterinställningar till mer avancerad dataanalys.
Operatören får därmed tillgång till ytterligare ett värdefullt verktyg att styra och finjustera produktionsanläggningen.


I över 25 år har vi på Acobia hjälpt kunder med smarta system och datadrivna lösningar. Det innebär bland annat större trygghet och stabilitet, ökade intäkter och minskade kostnader. Med våra välbeprövade verktyg och metoder för automatisering och systemintegration skapar vi en effektiv och säker produktionsanläggning. Om du har några frågor om hur vi jobbar med det, kontakta oss!

Vill du få mer information om olika projekt som vi på Acobia har levererat kan du göra det enkelt via knappen nedan