fbpx Skip to main content
Nyheter

Mats Agblad lämnar Acobia & går vidare mot nya utmaningar

By 5 oktober, 2020No Comments

Som i ett led i Acobias fortsatta utveckling rekryterades under sommaren Katarina Cornelius till en roll som ansvarig för etableringen av Acobias nya roll som Integrator of Intelligence på marknaden och därmed också hela koncernens interna förändringsresa.

I rollen som koncernchef kommer Katarina leda arbetet med att implementera Acobias nya affär som Integrator of Intelligence samt den därav följande organisationsutvecklingen.

Mot bakgrund av det och i samförstånd med VD för det svenska bolaget kommer Mats Agblad att avgå. Den svenska verksamheten flyttar i samband Mats avgång in under Katarinas operativa ledning.

Mats lämnar sin post den 6 oktober och kommer att finnas kvar som delägare i Acobia.

”Jag vill rikta mitt tack till alla fantastiska kunder, partners och medarbetare – känner mig trygg att ni kommer att klara framtida utmaningar och är samtidigt grundad i mitt beslut att gå vidare mot andra utmaningar”
– Mats Agblad

”2014 togs en ny strategi fram som bland annat innehöll mål som ökad marginal, ökad marknadsandel inom infrastruktur och ett annat sätt att organisera oss. Mats rekryterades 2015 med uppdraget att genomföra den strategin, vilket han framgångsrikt gjort. Tack vare det, har vi nu tagit oss till den nivån så vi kan ta nästa steg i vår nya 5 års plan. Stort tack till Mats för detta resultat och för alla tuffa insatser som tagit oss hit.”
– Mikael Nilsson

”Jag känner väl till de insatser som krävs för att ha tagit oss hit och tackar Mats och alla som gett oss denna plattform. Personligen känner mig väldigt ödmjuk inför att ta på mig ett större operativt ansvar, där jag nu kommer göra mitt yttersta att fylla det med värdefullt innehåll under de (minst) de kommande 5 åren. ”
– Katarina Cornelius

Läs mer om vad vi gör för att skapa en smartare värld här.