fbpx Skip to main content
Nyheter

Smartare lösningar inom fastighetsautomation

By 4 september, 2020No Comments

En situation som jag och nog många andra befunnit sig i är att marknaden inte alltid är mogen för förändringar. Inom fastighetsautomation har det inte varit helt ovanligt att vi fått inse att vissa av de lösningar vi arbetet med har varit före sin tid helt enkelt. Även om vissa lösningar kunde vara geniala så var de svårsålda, det var ett för stort steg för kunden helt enkelt. Ibland var lösningarna helt rätt och både vi och våra kunder gjorde bra projekt tillsammans. I de fall där jag har representerat företag som bara sålde och talade för ett av de tekniska systemen så blev det svårt att se till kundens helhet. Men när jag representerat ett bolag som jobbar med integration så har det varit mycket lättare att se till kundens helhetsbild.

Varje kund och systemintegration är unik

Under min karriär har jag samt likt många andra fått komma till insikt om att det finns inte finns färdiga integrationsplattformar som löser allt som en fastighetsägare vill uppnå. När det gäller fastighetsautomation kommer det alltid krävas någon form av anpassning och utveckling för att få system att utbyta information sömlöst med varandra. Varje kund är unik och därför sker anpassningarna och utvecklingen på olika sätt för att skapa så smarta fastigheter som möjligt. För att snabbt kunna ta fram rätt integrationslösning för fastigheten är det ofta erfarenheten som avgör, annars kan den här typen av utvecklingsarbete lätt bli en fälla som slukar både tid och pengar. Därför är det avgörande att systemintegratörer har en intern utvecklingskompetens, så att man både förstår problematiken samt kan lösa den på bästa sätt. Resultatet av intern utvecklingskompetens blir en stark erfarenhet som utvecklas inom och med organisationen. Med en intern kunskap skapas en gedigen databas av lösningar för olika kunder. Detta leder till att man snabbare kan identifiera vilken typ av integrationslösning som är mest lönsam för kunden.

Vill du veta mer om vad vi på Acobia gör inom fastighetsautomation kan du se det via en film här.

Vem är jag?
Mitt namn är Jonas Regnér och jag arbetar som säljare inom smarta fastigheter på Acobia. Under min karriär på ca 20 år har jag jobbat som Integratör, Utvecklare, Projektledare och Säljare. Branscherna jag tycker är roligast att arbeta inom är fastighetsautomation, säkerhet och integrerade system. Utöver det har jag även hunnit med att jobba en del med kritisk kommunikation och larmhantering från det enklaste hemlarmet till övervakning av banker.
Vill du komma i kontakt med mig och snacka smarta fastigheter? Lägg gärna till mig på LinkedIn här.

Trött på Buzz Words? På Acobia snackar vi hellre mognad och bredd!

Vi matas ständigt av nya Buzz Words vilket kan göra det svårt för en beslutsfattare att veta vilket spår man ska välja. Inom fastigheter introduceras vi för begrepp så som Artificiell Intelligens, Internet of Things och Machine Learning. Det är inte helt lätt att veta vilka trender som är rätt att anamma och anpassa sig till. Som alltid så finns det olika skolor och sen finns det inget facit för det dröjer många år innan man vet om man gjorde rätt val. Men en ökad efterfrågan som vi ser nu är ett behov av att alla system måste samverka och gränssnitten ska vara så öppna som möjligt. Vid den här typen av lösningar är det extra viktigt att använda sig av systemintegratörer som täcker in hela bredden och inte stirrar sig blind på de enskilda systemens olika fördelar utan kan se till syftet med lösningen.

Varför snackar vi Mognad/Bredd?

För oss är det ett enkelt sätt är att börja förklara och reda ut var en organisation befinner sig på en skala som vi kallar Mognad/Bredd. Kanske inga framtida Buzz Words men det gör det enkelt för många fler att förstå teknikutvecklingen, samt var den egna organisationen befinner sig. Mognad är var organisationen befinner sig i förhållande till den tekniska utvecklingen och Bredden är vilka system som integreras. Utvecklingen går mot att alla typer av tekniska system integreras i samma system på ett eller annat sätt.

Vill du undersöka mognaden och bredden i er organisation?

Hör gärna av dig så hjälper jag dig att undersöka var ni står och vad ni behöver tänka på för att rusta er inför framtiden.

Läs mer om vad vi gör för att skapa en smartare värld här.