fbpx Skip to main content
Nyheter

Acobia tar nästa steg i utvecklingen av sin roll som Integrator of Intelligence och rekryterar Katarina Cornelius som ansvarig för koncernen

By 17 juni, 2020No Comments

2017 påbörjade Acobia sin transformation från att ha varit en traditionell systemintegratör till en bredare roll som Integrator of Intelligence där man går från att ha automatiserat och integrerat teknik till att integrera helheten som inkluderar tekniska system, organisationer och människor, för att tillfredsställa nya behov vilket skapar både en större samhällsnytta och ett högre affärsvärde.

Acobia tar därmed en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen där de hjälper sina kunder att skapa smart industri, smart infrastruktur, smarta fastigheter och i slutändan; det smarta samhället.

Parallellt med att Acobia samarbetar med och utvecklar kundernas verksamheter så pågår en utveckling av Acobias interna organisation för att möta den snabba utveckling och de stigande krav som finns hos kunderna.

Som ett led i den utvecklingen har nu Acobia rekryterat Katarina Cornelius till en roll som ansvarig för etableringen av Acobias nya roll som Integrator of Intelligence på marknaden och därmed  också hela koncernens interna förändringsresa.

Katarina Cornelius har arbetat i ledande positioner inom FMCG, Telecom, IT och nu senast inom konsultbranschen där hon kommer från en tjänst som Sitechef för Cybercom Group i Göteborg.

Katarina Cornelius, Koncernledare Acobia

Katarina har även en gedigen erfarenhet som entreprenör efter att ha byggt upp två egna bolag. Under sina 10 år som konsult inom digitalisering, affärs- och förändringsledning har hon arbetat för några av världens största bolag såsom t ex Unilever, Viasat och Raiffeisen bank men också arbetat med ledningen hos lokala aktörer såsom t ex Stena-koncernen och Coloplast Sverige.

Under de tre senaste åren har Katarina handlett Acobia’s strategiteam, Transformerteamet, som haft till syfte att utveckla Acobiakoncernens tillväxtstrategi vilken tagit fasta på den nu gällande affärslogiken med ett större utifrån- och in fokus (externt/kund) och ett bredare underifrån- och upp perspektiv (internt/organisation). 

Katarina kommer att själv direkt leda arbetet med att implementera  Acobias nya affär som Integrator of Intelligence samt den därav följande organisationsutvecklingen som bl a innebär både ett teambaserat arbetssätt och ett förändrat förhållningssätt till ledarskap- såväl som medarbetarskap.

Vad gör Acobia?

Med den senaste kunskapen är vi med och skapar integrationer för alla system i Västlänken och säkerställer en hållbar teknikinfrastruktur. Med smart integration och långsiktiga lösningar rustar vi för både nuvarande och framtida behov. 

Vill du komma i kontakt med oss på Acobia gör du det enkelt här.

Se fler filmer om några av Acobias projekt här.