fbpx Skip to main content
Nyheter

Acobia – En medarbetarstyrd organisation

By 16 april, 2020No Comments

Genom att vara en smartare organisation levererar vi smartare lösningar

På Acobia drivs vi av att skapa intelligenta lösningar där affärer, organisationer och system integreras till en smart helhet. Därför arbetar vi ständigt med att förnya oss själva och på så sätt frångå en mer traditionellt styrd organisation till en teambaserad organisation.

Vad innebär det i praktiken att gå från en chefsstyrd organisation till en medarbetarstyrd organisation?

“Ledarskap, engagemang och delaktighet är grunden i alla organisationers framgångar. Vår nya struktur ställer höga krav på samtliga dessa egenskaper på individnivå. Internt kallar vi detta självledarskap och detta utgör grunden och nyckeln till framgång.”

– Mats Agblad, VD

Kan beslut tas utan chefer?
– Ja!
På Acobia har vi en tydlig bild om varför vi vill vara en chefsfri organisation. För oss är titeln chef något som tillhör organisationer med en tydlig hierarki. Det är en kultur som vi vill frångå för att på så sätt främja engagemang hos alla medarbetare. Vi anser att alla viktiga beslut bör tas i organisationen, av de medarbetare som berörs i praktiken istället för högt uppsatta chefer.

Att Acobia inte har personer med chefstitlar utesluter inte att det finns personer med ledaregenskaper. Vi anser att ett naturligt ledarskap ligger aktivt hos en person, inte i en titel. Men i en miljö utan chefer krävs ett kollektivt ansvar och att alla införstått arbetar mot ett gemensamt mål.

Med en friare organisation utan chefer är vi medvetna om att det krävs tydliga processer. Vi arbetar därför aktivt med att ta fram stöttande verktyg som möjliggör att medarbetare enkelt kan fatta beslut om att testa nya idéer.

Varför?
– För att uppnå innovation krävs fler idéer
Omvärlden förändras i snabb takt. Vi behöver ett mer innovativt arbetssätt för att vi ska kunna möta den förändringstakten och leverera intelligentare lösningar, idag och imorgon. För att arbeta mer innovativt behöver vi aktivt upprätthålla en kultur som uppmuntrar till fler perspektiv och idéer. Idéers begränsningar bör inte ligga hos ett fåtal personer med en chefsroll liksom att beslut som främjar ett gemensamt mål ska kunna fattas av alla medarbetare. För att lyckas med detta krävs ett stort personligt ansvar, nya metoder, processer och verktyg för att kunna upprätthålla en beslutsmässighet och ett aktivt medarbetarskap som utvecklas hela tiden.

Att låta fler personer fatta beslut leder till en mer effektiv organisation där problem upptäcks snabbare och förmågan att åtgärda och förändra ökar. Inte minst viktigt ökar möjligheten att få till stånd ett högre engagemang. Med det sagt vet vi att alla har olika erfarenheter och kunskaper. Därför arbetar vi i integrerade team där medarbetare har konkreta arbetsuppgifter med tydliga förväntningar. Målet är inte att ta bort personer med ledaregenskaper, istället vill vi skapa en miljö där allas idéer – och förmåga att leda – värderas lika.

För att frångå en mer traditionell organisationsmodell låter vi alla medarbetare fråga sig själva vad de kan göra för att bidra till det gemensamma målet. På så sätt skapar vi ett ännu större engagemang för att skapa intelligentare lösningar till våra kunder i den allt mer snabbrörliga omvärlden.