fbpx Skip to main content
Nyheter

Acobia – en del av Bloom GBG

By 26 februari, 2020mars 19th, 2020No Comments

För oss är det en självklarhet att vara en del av Bloom GBG, ett projekt vars syfte är att ge en meningsfull praktikplats till elever. Därför är vi med och bidrar med en prao-period till elever i årskurs åtta till nio i Göteborgs stad. Förra året fick vi förmånen att ta emot en elev i årskurs åtta från Svartendalskolan. Vilket innebar att vi under en veckas period visade och vägledde eleven i hur en arbetsvecka på Acobia kan se ut. Med mål att ge inblick i hur det kan vara att arbeta på ett IT-bolag.

Under pågående vecka har vi fått ta emot en elev i årskurs åtta från Glöstorspsskolan. Något som vi värderar högt och ser som ett lärorikt kunskapsutbyte. Därför vill vi uppmuntra fler organisationer att bli en del av Bloom GBG och erbjuda prao-platser för elever i årskurs åtta till nio.

För att bli en del av Bloom GBG kan du läsa mer här.

Om Bloom GBG

Bloom Gbg är ett okommunalt och opolitiskt projekt där företag i vår region erbjuder värdefulla praktikplatser till våra värdefulla ungdomar i årskurs åtta och nio. Något som borde vara en självklarhet.

Ungdomars förutsättningar för ett gott vuxenliv hänger ihop med deras möjligheter att hitta sin unika plats i samhället, möta världen med tillräckliga kunskaper och utveckla den egna potentialen. Det fordrar förtrogenhet med samhällslivet, känsla av tillhörighet och möjlighet att självständigt fatta livsavgörande beslut om t ex yrkesval. Forskning säger att en av de enskilt viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling för unga är att man lämnar skolan med godkända betyg. Det ger självkänsla och kunskapsbas att göra positiva val genom livet.

Skolans uppgift är att ge förutsättningar för kunskapsbildning, socialisation och delaktighet. I samverkan med skolan fungerar arbetsliv, näringsliv, föreningsliv, kulturliv och andra samhällssystem som en sluss för ungdomar ut i vuxenlivet och en möjlighet för samhället att dra nytta av mångfald, kreativ och ny kunskap som bildas hos den unga generationen.

Vi vill bidra till en kvalitativ praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs åtta och årskurs nio på några skolor i socioekonomikutsatta områden i Göteborg. I utbudet av tänkbara prao-placeringar för stadens unga ska finnas företrädare för kreativa och kulturella näringar likaväl som mer traditionella produktions- och tjänsteföretag. Praoplaceringar ska kunna ges hos företag med stark produktplaceringsförmåga och/eller med en profilerad affärsidé inom service- och tjänstesektor. Målet är att ge varje ungdom en chans att hitta sin egen profil och potential samtidigt som erfarenheten av arbetsplatser och arbetsmiljöns betydelse för den egna utvecklingen kan bli tydlig. Genom en robust, proaktiv och inkluderande prao-organisation tillgodoses skolans behov av kvalitativa praktikplatser till elever i årskurs åtta och årskurs nio underlättas arbetslivets mottagande av dessa elever. Arbetslivet ges möjlighet att etablera en god relation med presumtiva medarbetare, dra erfarenheter av ungas erfarenheter, förväntningar och tankar och bidra till elevers förståelse för behovet av kunskap för att förverkliga positiva livsval.

Vill du veta mer om vad vi gör på Acobia? Se våra projektfilmer här.