fbpx Skip to main content
Nyheter

Acobia tecknar nytt avtal med Trafikkontoret

By 13 februari, 2020No Comments

I början av 2020 tecknade Acobia ett nytt ramavtal med Trafikkontoret inom Stockholms Stad gällande service- och programmeringsarbeten av styrsystem i stadens trafiktunnlar och rörliga broar. Acobia har haft ett långt samarbete med Trafikkontoret under tre decennier och genom ett nytt ramavtal fortskrider samarbetet i minst 2 år till. Det nya avtalet löper till 2021-12-31 men kan förlängas ytterligare 1+1 år. Genom ett nytt ramavtal innebär det att Acobia kommer utföra underhålls- och ombyggnadsarbeten på styr- och övervakningssystemen, för samtliga anläggningar som Trafikkontoret förvaltar åt Stockholms Stad.

Acobia arbetar idag i flera drift- och underhållsavtal för väganläggningar i Stockholmsområdet ägda av Trafikverket, Stockholms Stad och Nacka Kommun. Det nya avtalet kommer, förutom rent underhållsarbete, att innehålla modernisering och utveckling av nya funktioner. Där Acobia tillsammans med Trafikkontoret omsorgsfullt och noggrant avväger de steg som behöver tas för att ständigt förbättra systemen.

Det är oerhört glädjande att vi vunnit denna upphandling. Det nya avtalet ger oss fortsatt möjlighet att vara delaktiga i att utveckla Trafikkontorets system och bidra till Stockholms stads Vision 2040 att bli världens smartaste stad 2040, Avtalet skapar också bra förutsättningar för att erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa erbjudanden även vid kommande upphandlingar inom infrastrukturområdet

–          Mats Hagberg, Projektledare Acobia AB

Några av anläggningarna som Acobia underhåller åt Trafikkontoret

  • Styrning och övervakning av trafiktunnlar, t.ex. Söderledstunneln och Klaratunneln
  • Styrsystem för markvärme på gågator
  • Övervakning av hissar och rulltrappor
  • Styrning av öppningsbara broar, t.ex. Liljeholmsbron
  • Styrning av Hammarbyslussen

Teknik som används:

  • SCADA-systemet Citect. Läs mer om det här
  • PLC-systemen Mitsubishi och Siemens.
  • Listec brandlarmssystem.

Vill du veta mer om vad vi på Acobia gör? Se våra projektfilmer här.