fbpx Skip to main content
Nyheter

Acobia tar Öresundsbrons data upp i molnet

By 4 februari, 2020No Comments

Öresundsbron har tillsammans med Acobia inlett ett projekt för att öka digitaliseringen när det gäller underhållet av bron.

Öresundsbron står inför utmaningen att genomföra en utökad digitalisering av underhållet av bron. Redan idag är styrning och övervakning till stor del digitaliserad och automatiserad, men för att dra nytta av Internet of Things och den fjärde industrirevolutionens potential krävs molnlagring och automatiserad dataanalys. Målet är att gå mot ett mer prediktivt underhåll, som använder sig av avancerad dataanalys och maskininlärning för att veta när enheter eller system ska underhållas.

”Acobias unika kompetens gör att vårt samarbete fungerar väl. De har både nätverk och kompetens inom dataanalys och digitalisering, men också stor erfarenhet inom infrastruktur och fastighet, som stämmer väldigt väl med vår verksamhet”

Bengt Hergart, Anläggningschef Öresundsbron.

Inom projektet skapas en molnbaserad, framtidssäkrad lösning där man lagrar och äger all anläggningsdata och har fullt beslutsmandat runt det för att undvika inlåsningseffekter och problem med tillgänglighet i framtiden.

En viktig del av Öresundsbrons strategi är att välja standardiserade lösningar. För ett litet företag med en tillgång som Öresundsbron som ska hålla i hundra år, blir det dyrt med icke standardiserade lösningar. Det är också viktigt med standardisering för att undvika leverantörsinlåsning och för att få olika system att prata med varandra.

”Öresundsbron har förstått hur viktigt det är att ligga i framkant när det gäller digitaliseringen. De har en tydlig bild av vad de vill göra i varje projekt och de kommer alltid väl förberedda. Det gör att vi tillsammans får ut det bästa av samarbetet i varje enskilt projekt”

Mats Agblad, Acobias VD

I första fasen av projektet siktar man mot att öka andelen datadrivet underhåll. Det vill säga att gå ifrån underhåll baserat på beräknad livslängd och kalender, till underhåll som initieras av antingen hightech-lösningar som neurala nätverk, eller sensorer och smarta indikatorer som signalerar att något behöver bytas. Längre fram i projektet ligger mer och mer automatiserade processer. Målet för projektet är samma eller högre nivå av tillgänglighet för bron till en lägre underhållskostnad, parat med en djupare och mer direktkopplad kunskap om tillståndet hos alla delar av bron. Det innebär också en miljövinst att kunna bruka utrustning längre innan den behöver bytas ut.

”För oss är företagskulturen och affärsetiken hos Acobia avgörande. De vill verkligen göra rätt, och uppträder mycket juste mot oss som kund. Då kan man lita på varandra och koncentrera sig på att jobba med systemet”

Bengt Hergart, Anläggningschef Öresundsbron.

Öresundsbron vill vara en nyfiken och lärande organisation. Det krävs ny kompetens, och även om det kan krävas någon ny medarbetare som en underhållsanalytiker, så handlar det till största del om utbildning av den personal man har. Utmaningen är att få hela organisationen att våga tro att man kan ta till sig nya metoder.

Vill du veta mer om vad vi på Acobia gör? Se våra projektfilmer här.