fbpx Skip to main content
Nyheter

Machine Learning ser till att spara energi och höja tillfredsställelsen med klimatet i lokalen

By 25 november, 2019No Comments

På Acobia gillar vi att lösa problem. Ett problem som länge har funnits inom traditionella styrsystem är förlegade regleringsprocesser. Problemet med traditionella styrsystem är att de reagerar på nuet och inte på det som komma skall. De äldre systemen tar inte hänsyn till kommande mängd människor, antal datorer, kommande yttre temperatursvängningar eller solljus mot fastigheter. Därför ökar riskerna för kostsamma temperatursvängningar där systemen kan slå från värme till kyla eller tvärtom när det egentligen inte finns ett behov för det.  
 
Med ett styrsystem vars byggstenar består av Artificiell Intelligens och Machine Learning blir det enkelt att förutse omständigheter med kostsamma effekter. Effekten blir att systemet i förväg kan börja kompensera för att minimera temperatursvängningarna och energiåtgången.  

Vilket i sin tur resulterar i att fastigheten får en lägre energiförbrukning och ett jämnt inomhusklimat oavsett yttre faktorer. En positiv faktor är att vi också får all styrutrustning att arbeta mindre vilket också sparar energi och pengar i form av minskade underhållskostnader. 

 
Med smart integrering skapas ett adaptivt reglersystem för fastigheter 

Orsaken till att Acobia valde att genomföra ett AI-projekt med Ekkono beror på att de är experter på att möjliggöra avancerad maskininlärning i inbyggda system. Att de likt Acobia föredrar att arbeta med inkrementell inlärning som förenklar hanteringen av förändrade förutsättningar, samt att deras teknik kan appliceras på ett stort omfång av områden. Med tekniken från Ekkono i kombination med Acobias tillämpning och integrering resulterar AI-projektet i ett självstyrande reglersystem för fastigheter.  

Intelligenta och kostnadseffektiva systemintegrationer

Acobia och Ekkonos lösning med Machine Learning analyserar data och skickar tillbaka ett börvärde till styrsystemet som reglerar temperaturen i rummet.  Modellen kan integreras med befintligt system. På så sätt undviks en kostsam ombyggnation av det befintliga systemet. Modellen som appliceras utvecklas i takt med att miljön runt och i rummet förändras, genom att vi hela tiden samlar in ny data som modellen nyttjar för att styra. Med ett levande och föränderligt reglersystem får fastigheten ett jämnare klimat som ger människorna en bättre upplevelse samtidigt som fastigheten får en lägre energiförbrukning.  

Vår modell kan också användas för att analysera styrningen i den befintliga fastigheten. Vi kan enkelt få fram avvikelser och förslag till förändringar i en befintlig anläggning. 

Vill du veta mer om hur du kan spara energi med Machine Learning och AI? Kontakta oss på Acobia här, så återkopplar vi till dig så fort vi kan.