fbpx Skip to main content
Industriell IT & AutomationInfrastrukturStyrning- och övervakningssystem

AcobiaFLUX fortsätter att göra Øresundsbroförbindelsen säker och tillgänglig

By 12 december, 2017september 23rd, 2019No Comments

AcobiaFLUX får fortsatt förtroende hos Øresundsbro Konsortiet och vi har i dagarna haft startmöte för ett nytt PCMS ramavtal.

Avtalet trädde i kraft 1 december och har försiggåts av offentlig upphandling under hösten.

PCMS (Plant Control and Monitoring System) övervakar och styr all utrustning på Øresundsbroförbindelsen som t.ex. trafik, kraft, säkerhet och generella installationer och deras undersystem t.ex. bommar, belysning, högspänning, lågspänning, brand detektering och brandsläckning, brandventilation och ventilation.

Øresundsbro Konsortiets strategiska mål om en säker och tillgänglig Øresundsbroförbindelse uppnås genom att PCMS funktion håller järnvägen och motorvägen öppna 24 timmar per dygn under årets alla dagar och ger trafikanterna en säker, snabb och smidig passage. Genom detta PCMS ramavtal ingår AcobiaFLUX ett partnerskap med Øresundsbro Konsortiet gällande förvaltning, support, förbättring och optimering av alla i PCMS ingående delar samt förvaltning av testmiljö, licenser, programmeringsmiljö och felsökningsutrustning. AcobiaFLUX som PCMS partner, strävar efter att uppfylla detta mål genom hög standard, kvalité och professionellt förvaltningsarbete. 

Det är med stolthet och stor glädje som vi tar emot ett bevis på att vårt tekniska kunnande samt vårt betydande fokus på kvalitet och samarbete, har värderats högt hos kund. Att få förnyat förtroende, efter att inom ramen för det gamla avtalet ha utvecklat och levererat PCMS samt haft ett flerårigt förvaltningsåtagande, är det bästa betyget vi kan få. Det stärker oss i tron om att vi fokuserar på rätt saker i vår leverans och att vi erbjuder en trygghet för våra kunder.  Det är ett sådant erbjudande som vi vill  förknippas med. Jag kommer att fortsätta vara personligt engagerad i samverkan med Øresundsbro Konsortiet och ser fram emot många år av produktivt samarbete.” Säger Hanna Mandir AO chef Infrastruktur.

Se filmen om AcobiaFLUX styr- och övervakningssystem till Öresundsbron.