fbpx Skip to main content

AcobiaFLUX har under flera år låtit göra undersökningar för att få reda på hur nöjda våra kunder är med olika aspekter av vårt erbjudande och vårt arbete. Nu har vi fått resultatet från 2016 års kundundersökning och vi kan återigen vara stolta över resultatet. På frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med AcobiaFLUX som leverantör” får vi betyget 4,16 på en 5-gradig skala. Det är ett gott betyg för vårt arbete.