fbpx Skip to main content
Industriell IT & AutomationInfrastrukturStyrning- och övervakningssystem

AcobiaFLUX är en av entreprenörerna som ska medverka i byggnationen av den nya Gullbergstunneln, E45

By 30 juni, 2016september 23rd, 2019No Comments

Vi är glada att informera om att AcobiaFLUX är en av entreprenörerna som ska medverka i byggnationen av den nya Gullbergstunneln, E45.

shutterstock_82362550

Projektet har initierats av Trafikverket till följd av pågående och planerade förändringar i centrala Göteborg.

Ombyggnaden av E45, Lilla Bommen – Marieholm innebär en nedsänkning av E45 inne i centrala Göteborg, mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden sänks ner cirka 6 meter längs en sträcka på cirka 800 meter. Sträckan mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan ska byggas som tunnel, vilket skapar en möjlighet för bebyggelse ovan tunneltaket. Resterande del ska utföras med platsgjutna betongstödmurar och ska förberedas för en framtida överdäckning. Dessutom kommer en bro vid Gullbergsmotet bytas ut så att E45 kan breddas för att skapa två genomgående körfält. Ombyggnaden av E45 ger en högre trafiksäkerhet i området samtidigt som det skapar möjligheter för en central stadsutveckling.

AcobiaFLUX åtar sig att på totalentreprenad utföra komplett SCADA-system för Gullbergstunneln samt kompletterande SCADA-system i Tingstadstunneln i samband med ombyggnad av E45.

Trafikverket är byggherre och PEAB är den kontrakterade totalentreprenören. PEAB har handlat upp hela installationsentreprenaden, av Midroc Automation. Vår kund i det här projektet är därmed Midroc Automation.

Vi ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Midroc Automation, PEAB och Trafikverket.

AcobiaFLUX har genomfört många lyckade projekt inom Affärsområdet Infrastruktur.