fbpx Skip to main content
IndustriIndustriell IT & AutomationStyrning- och övervakningssystemSystemintegrationSystemutveckling

AcobiaFLUX har moderniserat styrning och övervakning för AstraZenecas vattenrenatanläggningar i Gärtuna

By 12 maj, 2016september 23rd, 2019No Comments

AZG

Utifrån AstraZenecas krav och önskemål blev AcobiaFLUX utvald till den systemintegratör som fick förtroendet att genomföra detta omfattande projekt.

AstraZeneca har i sin fabrik i Gärtuna utanför Södertälje ett antal anläggningar för produktion och distribution av vattenrenat (Purified Water). Vattnet som produceras i dessa anläggningar används i produktionen av olika typer av läkemedel som omfattas av GMP krav (Good Manufacturing Practices). Under 2012 togs ett beslut av AstraZeneca att byta ut och modernisera styrning och övervakning av dessa vattenrenatanläggningar.

Utifrån AstraZenecas krav och önskemål tog AcobiaFLUX fram en systemlösning och en väl utarbetad genomförandeplan för projektet och blev utvald till den systemintegratör som fick förtroendet att genomföra detta omfattande projekt. Under projektets gång tillkom sedan ytterligare en fabrik, B 833 Nexium som har anläggningar för Purified Water, Clean Steam och Water For Injection som också skulle integreras i det nya överordnade MMS systemet.

Systemlösningen skulle hantera alla krav från de äldre befintliga systemen som skulle bytas ut samt tillgodose nya krav på processförbättringar och ökad tillgänglighet för vattenrenat anläggningarna i Gärtunafabriken. Detta skulle också vara tydligt kontrollerat i ett omfattande kvalificeringsarbete. Den största utmaningen med genomförandet av projektet var att undvika att störa produktion under någon del av implementationen av det nya systemet. Med bra stöd från AstraZenecas projektgrupp utarbetade AcobiaFLUX en strategi och en plan för genomförandet där produktionsstörningarna kunde reduceras till ett minimum. För att uppnå detta krävdes både innovativa lösningar och ett stort mått av anpassningsbarhet till produktionens behov.

Ett projektteam sattes upp med fokus på tre huvudsakliga ansvarsområden, styrsystem inklusive process och konstruktion, MMS SCADA inklusive integrationen till PIS (AstraZenecas överordnade system för historik & spårbarhet) samt validering. Tidplanen för projektet spände över nästan två år med 14 driftsättningar vid olika tidpunkter.

– Genomförandeplanen som på ett tidigt stadium sattes upp och förankrades med AstraZeneca fungerade mycket bra genom hela projektet säger Jörgen Åkerman, Projektledare, AcobiaFLUX. Tack vare att vi kunde kvalificera allting väl vid FAT, gick driftsättningarna och SAT väldigt smidigt, säger Jörgen vidare.

– Projektet har väl motsvarat de mål som var uppsatta för investeringen och produktionen för Gärtunafabriken har nu fått betydligt bättre förutsättningar för att hantera sin produktion av vattenrenat, säger Ove Hansson, Projektledare, AstraZeneca. En viktig framgångsfaktor för att projektet kunde leverera ett så pass bra resultat utan att få några produktionsstörningar var det goda samarbetet mellan de båda projektteamen hos AcobiaFLUX och AstraZeneca, säger Ove vidare.

Referensblad

Pressrelease