fbpx Skip to main content

AcobiaFLUX har under flera år låtit göra undersökningar för att få reda på hur nöjda våra kunder är med olika aspekter av vårt erbjudande och vårt arbete. Nu har vi fått resultatet från 2015 års kundundersökning och vi kan återigen vara stolta över resultatet. På frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med AcobiaFLUX som leverantör” får vi betyget 4,29 på en 5-gradig skala. Det är ett gott betyg för vårt arbete.

NKI-2015

Även rekommendationsviljan ser vi som ett gott tecken på att våra kunder är nöjda. Här får vi 4,45 på den 5-gradiga skalan.

Ytterligare ett av många goda betyg som vi är mycket nöjda över är betyget på 4,26 på den 5-gradiga skalan när det kommer till frågan om AcobiaFLUX är kundorienterade. Allt vi gör utgår ifrån de behov våra kunder har, därför känns detta betyg mycket viktigt för oss.