fbpx Skip to main content

energimätare

SABO har utsett Tranåsbostäder till Årets energiutmanare i kategorin mindre företag” (Källa: Tranåsbostäder). AcobiaFLUX är stolta över att vi bidragit till att just Tranåsbostäder får denna utmärkelse, då vi sedan länge har haft ett samarbete för att minska Tranåsbostäders energiförbrukning. Vi har tillsammans med Tranåsbostäder tagit fram ett energieffektiviseringsprogram för att nå målen på minskad energianvändning.

Tranåsbostäder har med hjälp av AcobiaFLUX byggt upp en plattform som övervakar samtliga av deras fastigheter. Plattformen består av ett oberoende styr- och övervakningssystem (Citect) och ett energiuppföljningssystem (Gurusoft EOS). Vi har haft ett nära samarbete med Tranåsbostäder och genom kompetens och engagemang har vi tillsammans kommit fram till kreativa lösningar och drivit processen framåt.

”I vårt långsiktiga och strategiska energiarbete har vi genom AcobiaFLUX fått tillgång till bästa tänkbara kompetens och lösningar för att effektivisera våra fastigheter.” – Sören Carp, VD Tranåsbostäder

SABOs motivering: ”Utmärkelsen Årets Energiutmanare 2014 i kategorin mindre företag går till Tranåsbostäder. Juryn imponeras av att bostadsföretaget målmedvetet arbetat på flera nivåer för att spara energi. På organisatorisk nivå har Tranåsbostäder sjösatt en Energigrupp som verkar som styrgrupp för arbetet och alla kund- och fastighetsansvariga har gått en gedigen utbildning i energisparåtgärder. På ekonomisk nivå har bostadsföretaget avsatt cirka 2 miljoner kronor per år och på teknisk nivå har ett system tagits i bruk för att till exempel kontinuerligt följa upp temperaturer samt ett redovisningssystem som bland annat säkerställer inkomna fakturor mot verklig förbrukning. Dessutom har den tekniska utrustningens kvalitet höjts avsevärt, till exempel genom att styr- och reglerutrustning bytts ut.” (Källa: SABO)

AcobiaFLUX säger stort grattis till Tranåsbostäder och vi hoppas att fler bostadsbolag följer deras goda exempel.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med att nå era energieffektiviseringsmål, kontakta Niklas Berger.

Vi har flera lyckade projekt inom vårt affärsområde Fastighet.