fbpx Skip to main content
AcobiaFLUX EventIndustriell IT & AutomationTrender och samhällsperspektiv

Inte bara teknisk utveckling

By 13 november, 2014september 23rd, 2019No Comments

Vi utvecklar som bekant lösningar och produkter inom Industriell IT & Automation, men som vi tidigare har berättat i olika inlägg, så arbetar vi också aktivt med personlig och organisatorisk utveckling på ett mellanmänskligt plan. Detta är en viktig pusselbit i att förstå varandra och våra kunder samt öka den gemensamma förståelsen och samarbetet. Arbetet med personlig och organisatorisk utveckling leds av Mikael Mattsson, Optimore, vår personliga mentor inom detta område. I oktober var det återigen dags för en halvdag med fokus på just detta.

challenge aktivitet 1

Vi fick återigen praktiskt öva på frågeteknik och coachingmetodik för målfokuserad prestationsutveckling genom GROW-modellen, detta handlar om att hjälpa någon se det den inte ser, höra det den inte hör och förstå det den inte förstår. Modellen kommer ursprungligen från Timothy Gallweys bok Tennis – det inre spelet (1975).

Denna gång fokuserade vi också på att använda Samtalskuben, ett verktyg som alla borde använda i nästan alla samtal. Framför allt är det viktigt när vi verkligen behöver säkerställa att vi förstår varandra. Att båda samtalspartnerna har beskrivit sin upplevelse utifrån alla fyra kvadraterna (Fakta, Tankar, Vilja, Känslor) minskar fantasier och missförstånd.

samtalskuben

Under denna dag fick vi också praktisk öva på att ge varandra feedback, detta är också något som vi har blivit utmanade att öva på under hösten och vintern, då en tävling kring att ge varandra feedback utlystes. Till vår hjälp i att ge varandra feedback finns Feedbacktrappan som är ett förståelseverktyg och genom att tänka att alla individer har en feedbacktrappa att utgå ifrån i sin kommunikation är det lättare att förstå vilka beteenden som triggas av olika former av samtalsstilar.

feedbacktrappan

Genom att aktivt arbeta med personlig och organisatorisk utveckling och genom att aktivt använda verktygen som vi övar på och lär oss, stärks vi som medarbetare och det ger oss ytterligare kunskap och energi i att möta och förstå våra kunders behov.

Källa: Mikael Mattsson (2013), Management by Movment, Metodbok, Lidköping, Strokirk-Landströms Tryckeri AB, 2013 s.36-37.