fbpx Skip to main content

silvertejp 

 

Det sägs att mycket kan lösas med silvertejp.

I en tillverkande industri behöver många system samverka och ha ett utbyte av information. Det finns många exempel på hur olika företag löst detta med mer eller mindre provisoriska och manuella hanteringar, ett slags digital silvertejp. Det kan exempelvis handla om anteckningar på papper, excel-inmatningar eller manuella loggningar av samma information i olika system. Detta ger ingen bra överblick och ökar risken för fel och störningar.

 

SECURA_1

 

Till Entrematic i Torslanda har AcobiaFLUX levererat en lösning för att förbättra informationshanteringen mellan produktionssystem och affärssystem. Entrematic tillverkar garageportar på kundorder vilket ställer höga krav på informationsflödet. Lösningen har lett till att produktionsstörningarna har minskat dramatiskt. Lösningen baseras på CitectSCADA, Microsoft SQL-Server och MOVEX affärssystem.

Hur ser det ut med den digitala silvertejpen hos dig?

 

Malmö 6 mars

Göran Håkansson