fbpx Skip to main content
SystemutvecklingTekniktips

Aviseringar om status på byggen för Team Foundation Server

By 24 oktober, 2013september 23rd, 2019No Comments

När du deltar i ett projekt som använder en byggserver och continous integration är det praktiskt att bli informerad om status på bygget. Om en incheckning resulterar i att bygget misslyckas är det viktigt att personen som gjorde incheckningen blir informerad snabbt och åtgärdar problemet. Att bygget misslyckas kan ha flera orsaker som t ex att ny kod checkas in som:

  • … inte kompilerar!
  • … inte går igenom de automatiska testerna.
  • … inte uppfyller de regler som satts upp för statisk kodanalys.

I Visual Studio 2012 ingår verktyget Build Notifications som aviserar precis den här informationen. Verktyget övervakar händelser som berör byggen och visar en avisering för varje händelse.

Avisering om status på bygge

Avisering om status på bygge

När det gäller konfiguration av vilka aviseringar som skall visas finns tre inställningar:

  • För vilka projekt skall aviseringar visas? Det går att ställa in projekt från flera olika servrar.
  • För vilka användare skall avisering visas? Avisering för byggen som satts igång av dig själv eller av alla användare
  • För vilka händelser skall avisering visas? Avisering när bygget köas, startas eller avslutas

Verktyget finns tillgängligt i startmenyn under Visual Studio 2012 / Team Foundation Server Tools.  MSDN har mer information om byggaviseringar.

Så vad väntar du på? Starta verktyget och se till att hålla koll på bygget så att projektet flyter framåt utan problem.

Magnus Lindhe