fbpx Skip to main content

 

 

iStock_000006380615XLarge

 

Jag är nyss hemkommen från en informationsträff för systemintegratörer hos Malmö stad.

Malmö stad har visionen ”SMART fastighet” vilket innebär att de olika tekniska systemen skall integreras och en överblick fås via ett överordnat system.  Detta möjliggör en helhetsbild för såväl fastighetsautomation som säkerhetslösningar. Malmö stad har 1,6 miljoner kvadratmeter byggnad för kontor, skola, barn- & äldreomsorg, kultur & fritid.

Målsättningen är att samtliga befintliga och nya system för fastighetsautomation skall kommunicera med ett gemensamt överordnat Citect SCADA-system, och på så sätt ge en förenklad struktur, färre mjukvaror, enhetlig användarmiljö samt förbättra möjligheterna till upphandling genom ökad konkurrens.

Astra system

Att skaffa sig kontroll över de tekniska systemen i en fastighet innebär möjligheter till optimerade driftsförhållanden, kontroll och överblick av larm samt en möjlighet att följa energiförbrukningen.

Jag känner mig stolt att AcobiaFLUX blivit utvald som en av fem leverantörer för ett ramavtal där Malmö stads vision skall förvekligas. Vår erfarenhet av Citect SCADA från fastighetsautomationsprojekt hos kunder som Astra Zeneca,  Karolinska sjukhuset och MSB – Myndigheten för Samhällskydd och beredskap kommer vi att ta med in i projektet.

Vad har din fastighet att berätta?

 

Malmö 3 oktober 2013

Göran Håkansson