fbpx Skip to main content
AcobiaFLUX EventIndustriell IT & Automation

Kommunikation – ”Göra gemensamt”

By 10 september, 2013september 23rd, 2019No Comments

AcobiaFLUX har sedan 2010 arbetat aktivt med personlig och organisatorisk utveckling, ett arbete som sedan dess har letts av Mikael Mattsson, Optimore. Vikten och förståelse av kommunikation mellan oss medarbetare, mellan oss och kunder och leverantörer har varit ett återkommande tema i detta arbete och förra veckan var det återigen dags för en aktivitet med detta fokus.

Under en spännande och intressant halvdag fokuserade vi på frågeställningar som: Hur kan vi säkerställa att vi förstår varandra? Vems ansvar är ett missförstånd? På vilka sätt kan vi utveckla vår förmåga att lyssna bättre? På vilka sätt kan vi utveckla vår förmåga att själva vara tydligare?

Med hjälp av GROW-modellen, som ursprungligen kommer från Timothy Gallweys bok Tennis – det inre spelet (1975), fick vi praktiskt öva på frågeteknik och coachingmetodik för målfokuserad prestationsutveckling som handlar om att hjälpa någon se det den inte ser, höra det den inte hör och förstår det den inte förstår.

Frågetekniker

 • Öppna frågor (ej ja och nej frågor)
 • Medvetandehöjande frågor
  – Vad har du för tidigare erfarenhet?
  – Vilka styrkor har du?
 • Undersökande frågor
  – Metoden 7 Varför. Ställ frågan Varför? flera gånger. Att ställa frågan varför bygger på att den som får frågan inte går i försvar utan nyfiket kan söka sina skäl.
 • Reflekterande frågor
  – Vad du säger är alltså …
  – Berätta mera …
 • Rättfärdigande frågor
  – Om jag förstått dig rätt så …
  – Vad får dig att tror att …
 • Kontrollerande frågor
  – Stämmer detta? Är du säker?
  – Har du sett det själv/hört det själv?

GROW-modellen

Missa inte Mikael Mattssons bok, Management by Movement, som är på gång! Det är en bok som rör dig, din organisation och er framtid.

Management by movement