fbpx Skip to main content
EnergieffektiviseringIndustriell IT & AutomationInfrastrukturStyrning- och övervakningssystemSystemintegration

Vad ska vi göra med alla gamla lyktstolpar?

By 5 september, 2013september 23rd, 20192 Comments

Många av Öresundsregionens kommuner står inför att behöva byta ut gamla belysningsanläggningar mot nya, energieffektiva LED-system. Samtidigt arbetar många kommuner för att utvecklas till smart cities. I detta sammanhang är lyktstolparna en central infrastruktur som är fördelad över hela stadsrummet och som kan vara utgångspunkt för smart city-lösningar i städerna.

Gatubelysning

Styrningen av gatubelysningen i Ragunda kommun är ett referenscase som AcobiaFLUX presenterade under ett uppstartsmöte där målet var att få en övergripande identifiering av de många möjligheter som stadens belysningsinfrastruktur öppnar upp för i arbetet med att göra staden intelligent och hållbar.

I projektet till Ragunda kommun har AcobiaFLUX visat att man med modern teknik kan få olika tekniska system att prata med varandra och genom intelligent styrning och väldesignade användargränssnitt skapa möjligheter att ta kontroll över sin anläggning.

Ragunda kommun kan styra sin gatubelysning på ett behovsanpassat sätt och därigenom spara 10-30% av den tidigare energiförbrukningen. Insamling sker av energiförbrukning för att kunna göra analys och rapportering. Det genereras även larm vid avvikande driftsförhållanden.

AcobiaFLUX presenterar belysningsstyrning Ragunda kommun

Syftet med uppstartsmötet, som arrangerades av Malmö Cleantech City och Öresund Smart City Hub, var att ge en inblick i en process och ett teknologiområde som kan leda till nya affärsmöjligheter i Danmark, Sverige samt internationellt för regionens företag.

Med modern teknik och kommunikation kan man skapa laddplatser för elbilar, ansluta solpaneler, detektera närvaro, styra bevattning och mycket mer.

Vad tycker du att vi ska göra med alla gamla lyktstolpar?

 

Malmö 5 september 2013

Göran Håkansson